Η εταιρεία μας

Κοντά σας από το 1989

Ποιοί είμαστε

H εταιρεία ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΒΕΕE αποτελεί από το 1989 τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Δημήτρη Γιαννακίδη, μιας δραστηριότητας που ξεκίνησε το 1984 αποκλειστικά στο χαρτί και τα παράγωγα του και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε όλους τους συνδυασμούς της σύγχρονης ψηφιακής εκτύπωσης και της επεξεργασίας δεδομένων.
Ποιοί είμαστε
ink
Η εταιρεία έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 7000 τμ επί της οδού Πλήθωνος Γεμιστού 28 στις Αχαρνές, και σύγχρονο εξοπλισμό με υψηλές δυνατότητες παραγωγής, σε όλο το φάσμα της έντυπης επικοινωνίας. Το ποιοτικό επίπεδο των εργασιών μας πιστοποιείται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτουμε, όπως ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2013

Οι πελάτες μας

Πελάτες μας είναι όλος σχεδόν ο Τραπεζικός τομέας και το Δημόσιο, καθώς και πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.