Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει προς ενοικίαση 3000 τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους, με το μήνα ή με μακροχρόνια μίσθωση.