ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκινά από κάθε είδος απλού η μηχανογραφικού εντύπου και συνεχίζει με βιβλία, έντυπα ασφαλείας, επιταγές, ειδικά έντυπα, Statements, ρολά, εμφακελώσεις, ειδικές αριθμήσεις και barcode, mailer, μηχανογραφικούς φακέλους μισθοδοσίας και πρόσφατα με τη διαχείριση και αποθήκευση παντός είδους υλικού.

• Εκτύπωση Offset • Ψηφιακή εκτύπωση • Εμφακελώσεις
• Αποθήκευση και διαχείρηση • Billing & Statements • Direct Mail
• Transactional Printing • Μηχανογραφικά Έντυπα • Έντυπα Ασφαλείας
• Αριθμήσεις / Barcode • Logistics • Ενοικιάσεις Χώρων

Η εταιρεία μας διαθέτει προς ενοικίαση 3200 τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους,
με το μήνα η με μακροχρόνια μίσθωση.