ΠΕΛΑΤΕΣ

Πελάτες μας είναι όλος σχεδόν ο Τραπεζικός τομέας και το Δημόσιο, καθώς και πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.