Εκτύπωση - Έντυπη Πληροφορική

Άλλη... διάσταση... στην εκτύπωση!!

Τα προϊόντα

Υπηρεσίες

 • Εκτύπωση Offset
 • Ψηφιακή εκτύπωση
 • Εμφακελώσεις
 • Αποθήκευση και διαχείρηση
 • Billing & Statements
 • Direct Mail
 • Transactional Printing
 • Μηχανογραφικά Έντυπα
 • Έντυπα Ασφαλείας
 • Αριθμήσεις / Barcode
 • Logistics
 • Ενοικιάσεις Χώρων

Τι προσφέρουμε

Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκινά από κάθε είδος απλού η μηχανογραφικού εντύπου και συνεχίζει με βιβλία, έντυπα ασφαλείας, επιταγές, ειδικά έντυπα, Statements, ρολά, εμφακελώσεις, ειδικές αριθμήσεις και barcode, mailer, μηχανογραφικούς φακέλους μισθοδοσίας και πρόσφατα με τη διαχείριση και αποθήκευση παντός είδους υλικού.

Οι πελάτες μας

Πελάτες μας είναι όλος σχεδόν ο Τραπεζικός τομέας και το Δημόσιο, καθώς και πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.